» קבורה » גומל » אוסובץי » אבבכומוב וולדימיר אלכסביץ׳ 0000-0000
אבבכומוב וולדימיר אלכסביץ׳ 0000-0000
אבבכומוב וולדימיר אלכסביץ׳
0000-0000

דגם: 00000116409

סוגי שירות ומחירון

$80

$210
$55

$190
$0
$15
$10
$50
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם