» קבורה » אוברוך » וברוץ׳ » כופמן טמה מורדוהובנה 1912-1984
כופמן טמה מורדוהובנה 1912-1984
כופמן טמה מורדוהובנה
1912-1984

דגם: 00000116182

סוגי שירות ומחירון

$140
$100
$0
$15
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם