» קבורה » אוברוך » וברוץ׳ » ארכיס פינה דבידובנה 1909-1987
ארכיס פינה דבידובנה 1909-1987
ארכיס פינה דבידובנה
1909-1987

דגם: 00000113185

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$15
$10
$80
$20
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם