» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » רבינוביץ׳ מויסי יזריליביץ׳ 1898-1958
רבינוביץ׳ מויסי יזריליביץ׳ 1898-1958
רבינוביץ׳ מויסי יזריליביץ׳
1898-1958

דגם: 00000110510

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם