» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » פולונובסכיי וולדימיר גריגוריביץ׳ 1901-1977
פולונובסכיי וולדימיר גריגוריביץ׳ 1901-1977
פולונובסכיי וולדימיר גריגוריביץ׳
1901-1977

דגם: 00000110332

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם