» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » רבינוביץ׳ יוסיף גרשכוביץ׳ 1908-1964
רבינוביץ׳ יוסיף גרשכוביץ׳ 1908-1964
רבינוביץ׳ יוסיף גרשכוביץ׳
1908-1964

דגם: 00000110208

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם