» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » רוזנבורד ציליה סמוילובנה 1889-1968
רוזנבורד ציליה סמוילובנה 1889-1968
רוזנבורד ציליה סמוילובנה
1889-1968

דגם: 00000109773

סוגי שירות ומחירון

$140
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם