» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » שבליהנסכיה ש ר ר י 1894-1961
שבליהנסכיה ש ר ר י 1894-1961
שבליהנסכיה ש ר ר י
1894-1961

דגם: 00000109772

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם