» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » רוזנברג יוסיף ליבוביץ׳ 1890-1959
רוזנברג יוסיף ליבוביץ׳ 1890-1959
רוזנברג יוסיף ליבוביץ׳
1890-1959

דגם: 00000109327

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם