» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » פורטנוי שימן אברומוביץ׳ 1888-1963
פורטנוי שימן אברומוביץ׳ 1888-1963
פורטנוי שימן אברומוביץ׳
1888-1963

דגם: 00000108730

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם