» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » ארשינובה פיגה אברמובנה 1895-1973
ארשינובה פיגה אברמובנה 1895-1973
ארשינובה פיגה אברמובנה
1895-1973

דגם: 00000104812

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם