» קבורה » האיסין » גיסין יבריסכו » סירוטה נוסי שמולביץ׳ 1893-1964
סירוטה נוסי שמולביץ׳ 1893-1964
סירוטה נוסי שמולביץ׳
1893-1964

דגם: 00000102467

סוגי שירות ומחירון

$120
$90
$0
$10
$10
אזרחות הנפטר/בקשות מקרובים
על אזרחי ישראל חל מעיימ.
קבורה צמודה וקבורה של שטח גדול.
לבחור שירות

על שטחה של הקבורה גם