» Burials » Gaysyn Vinnitskaya Obl » Gaysyn Yevreyskoye » Sapozhnikova Sheyva Nukhimovna 1898-1979
Sapozhnikova Sheyva Nukhimovna 1898-1979
Sapozhnikova Sheyva Nukhimovna
1898-1979

Burial code: 00000097254

Service types

$10
$10
Adjacent burials and burials of a large area.
For Israeli citizens, VAT applies.

On the territory of the burial are also: